Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

die revolution der hoffnung (erich fromm)


In seiner gegenwärtigen Bedeutung ist Glück in der Regel ein oberflächlicher Zustand des Sattseins und kein Zustand, der mit der Fülle menschlicher Erfahrungen Hand in Hand geht, und man könnte dieses «Glück» als die entfremdete Form der Freude bezeichnen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου